Truyền thông | Rạp chiếu phim | Công Nghệ Quảng Cáo | Giáo dục | Advertising Product |
Hôm nay:   
   
Thể lệ bình chọn Cơ cấu giải thưởng
Thương hiệu được biết đến nhiều nhất. Hoạt động xã hội từ thiện
Sản phẩm của Công ty theo bạn là phù hợp nhất với bạn.
 

Công ty Dược phẩm theo tiêu chí Thương hiệu được biết đến nhiều nhất.
 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG  MEGA LIFESCIENCES LTD  CTY CP DƯỢC VẬ TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG  CTY CP DƯỢC PHẨM TRAPHACO  BAYER HEALTHCARE  CTY CP DPHẨM 2/9 - NADYPHAR  CTY TNHH DPHẨM THIÊN KHÁNH  CTY TNHH TM DƯỢC THUẬN GIA  CTY CP HÓA - DPHẨM MEKOPHAR  CÔNG TY DƯỢC PHẨM OPV  ROHTO MENTHOLATUM  CTY TNHH DPHẨM NATA - HOA LINH  CTY CP DƯỢC PHẨM ĐÔNG DƯỢC 5  CTY DƯỢC - TRANG TBYT BÌNH ĐỊNH  TẬP ĐOÀN Y DƯỢC BẢO LONG  CTY CP XNK Y Tế DOMESCO  CTY CP DPHẨM DƯỢC LIỆU PHARMEDIC  CÔNG TY CỔ PHẦN SPM  CTY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC  CTY CP TM DPHẨM QUANG MINH  TASLY THIÊN TÂN TRUNG QUỐC  CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA  CTY DƯỢC PHẨM ĐÔNG Á  CTY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY  JANSSEN-CILAG  CTY CP DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ  CÔNG TY CỔ PHẦN MERAP  CTY CP DƯỢC PHẨM VIỆT ĐỨC  CTY CP DPHẨM BẾN TRE - BEPHARCO  AUSTRAPHARM VIỆT NAM  CTY CP DƯỢC LÂM ĐỒNG-LADOPHAR  CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH  TENAMYD CANADA  CTY CP DƯỢC PHẨM T. Ư VIDIPHA  CTY CP DƯỢC PHẨM CẦN GIỜ  CTY TNHH DƯỢC PHẨM Á ÂU  CTY CP DƯỢC PHẨM HÀ NAM  SANOFI - AVENTIS VIET NAM  DƯỢC PHẨM GLAXOSMITHKLINE  CTY LIÊN DOANH BV PHARMA  CTY DP VÀ SINH HỌC YT MEBIPHAR  UNITED PHARMA (VIỆT NAM) INC  CTY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM  CTY CP DƯỢC PHẨM KHANG MINH  CTY CPSX–TM DƯỢC PHẨM ĐÔNG NAM  CTY CP DPHẨM VN - AMPHARCO  BRISTOL-MYERS SQUIBB  CTY TNHH GOOD HEALTH VIET NAM  CTY TNHH DPHẨM BÌNH NGUYÊN  CTY TNHH DP SINPOONG DAEWOO  CTY TNHH THƯƠNG MẠI MINH LÝ  CTY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ  CTY TNHH DPHẨM NGỌC CHÂU  VPĐD TEDIS  CTY DƯỢC PHẨM TUỆ LINH  RANBAXY LABORATORIES LIMITED  CTY CP DƯỢC - VTYT NGHỆ AN  ĐÔNG NAM DƯỢC TRƯỜNG SƠN  CTY CỔ PHẦN PYMEPHARCO  VPĐD GEDEON RICHTER  CTY TNHH TM DPHẨM TRANG LY  CTY GOLDENEGG VIET NAM  CTY TNHH DƯỢC PHẨM ÍCH NHÂN  CTY CP DPHẨM TW2 – DOPHARMA  CTY TNHH BÍCH PHỤNG Á CHÂU  CÔNG TY TNHH GIAI CẢNH  CTY TNHH DƯỢC PHẨM ANH MỸ  CÔNG TY TNHH DƯƠNG PHONG  CÔNG TY LD TNHH STADA  CTY VẮCXIN & SINH PHẨM SỐ 1  CTY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV PHARM  CTY ĐÔNG Y HỌC BẢO LÂM  CÔNG TY NAM DƯỢC  CTY CP DƯỢC TW MEDIPLANTEX  CTY DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA  CTY DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I  ZUELLIG PHARMA VIETNAM LTD  ROUSSEL VIET NAM  CTY TNHH DPHẨM FITOPHARMA  LABORATORIES GALDERMA  CTY CP DƯỢC PHẨM QUẢNG BÌNH  CÔNG TY CP SAO THÁI DƯƠNG  BEAUFOUR IPSEN PHARMA  CÔNG TY TRADE WIND ASIA  CTY TNHH HASAN - DERMAPHARM  CƠ SỞ ANH ĐÀO  CTY CP DƯỢC VIỄN ĐÔNG  CTY TNHH DPHẨM VẠN XUÂN  CTY DPHẨM HIỆP BÁCH NIÊN  CƠ SỞ ĐÔNG DƯỢC TIẾN ĐỨC  CÔNG TY TNHH SỐNG KHỎE  CTY CP VÀ TM DPHẨM ĐÔNG DƯƠNG  CÔNG TY TNHH HIỆP PHONG  CTY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW.25  CTY TNHH TẢO THƯƠNG BÍCH  ALCON PHARMACEUTICAL  ĐÔNG DƯỢC HOA LÂM  BOEHRINGER INGELHEIM  CTY TNHH DP NHÂN VY CƯỜNG  LEO LABARATORIES LIMITED  EBEWE PHARMA  CTY TNHH DƯỢC PHẨM SAO KIM  ASTRAZENECA SINGAPORE PTE., LTD.  BERNA BIOTECH GROUP  CTY TNHH DP ICA PHARMACEUTICALS  CTY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO  URGO HEALTHCARE PRODUCTS., LTD  EGIS PHARMACEUTICALS PLC  NAM TRÂN PHARMA
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG MEGA LIFESCIENCES LTD CTY CP DƯỢC VẬ TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG CTY CP DƯỢC PHẨM TRAPHACO BAYER HEALTHCARE CTY CP DPHẨM 2/9 - NADYPHAR CTY TNHH DPHẨM THIÊN KHÁNH CTY TNHH TM DƯỢC THUẬN GIA CTY CP HÓA - DPHẨM MEKOPHAR CÔNG TY DƯỢC PHẨM OPV ROHTO MENTHOLATUM CTY TNHH DPHẨM NATA - HOA LINH CTY CP DƯỢC PHẨM ĐÔNG DƯỢC 5 CTY DƯỢC - TRANG TBYT BÌNH ĐỊNH TẬP ĐOÀN Y DƯỢC BẢO LONG CTY CP XNK Y Tế DOMESCO CTY CP DPHẨM DƯỢC LIỆU PHARMEDIC CÔNG TY CỔ PHẦN SPM CTY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC CTY CP TM DPHẨM QUANG MINH TASLY THIÊN TÂN TRUNG QUỐC CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA CTY DƯỢC PHẨM ĐÔNG Á CTY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY JANSSEN-CILAG CTY CP DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ CÔNG TY CỔ PHẦN MERAP CTY CP DƯỢC PHẨM VIỆT ĐỨC CTY CP DPHẨM BẾN TRE - BEPHARCO AUSTRAPHARM VIỆT NAM CTY CP DƯỢC LÂM ĐỒNG-LADOPHAR CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH TENAMYD CANADA CTY CP DƯỢC PHẨM T. Ư VIDIPHA CTY CP DƯỢC PHẨM CẦN GIỜ CTY TNHH DƯỢC PHẨM Á ÂU CTY CP DƯỢC PHẨM HÀ NAM SANOFI - AVENTIS VIET NAM DƯỢC PHẨM GLAXOSMITHKLINE CTY LIÊN DOANH BV PHARMA CTY DP VÀ SINH HỌC YT MEBIPHAR UNITED PHARMA (VIỆT NAM) INC CTY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM CTY CP DƯỢC PHẨM KHANG MINH CTY CPSX–TM DƯỢC PHẨM ĐÔNG NAM CTY CP DPHẨM VN - AMPHARCO BRISTOL-MYERS SQUIBB CTY TNHH GOOD HEALTH VIET NAM CTY TNHH DPHẨM BÌNH NGUYÊN CTY TNHH DP SINPOONG DAEWOO CTY TNHH THƯƠNG MẠI MINH LÝ CTY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ CTY TNHH DPHẨM NGỌC CHÂU VPĐD TEDIS CTY DƯỢC PHẨM TUỆ LINH RANBAXY LABORATORIES LIMITED CTY CP DƯỢC - VTYT NGHỆ AN ĐÔNG NAM DƯỢC TRƯỜNG SƠN CTY CỔ PHẦN PYMEPHARCO VPĐD GEDEON RICHTER CTY TNHH TM DPHẨM TRANG LY CTY GOLDENEGG VIET NAM CTY TNHH DƯỢC PHẨM ÍCH NHÂN CTY CP DPHẨM TW2 – DOPHARMA CTY TNHH BÍCH PHỤNG Á CHÂU CÔNG TY TNHH GIAI CẢNH CTY TNHH DƯỢC PHẨM ANH MỸ CÔNG TY TNHH DƯƠNG PHONG CÔNG TY LD TNHH STADA CTY VẮCXIN & SINH PHẨM SỐ 1 CTY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV PHARM CTY ĐÔNG Y HỌC BẢO LÂM CÔNG TY NAM DƯỢC CTY CP DƯỢC TW MEDIPLANTEX CTY DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA CTY DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I ZUELLIG PHARMA VIETNAM LTD ROUSSEL VIET NAM CTY TNHH DPHẨM FITOPHARMA LABORATORIES GALDERMA CTY CP DƯỢC PHẨM QUẢNG BÌNH CÔNG TY CP SAO THÁI DƯƠNG BEAUFOUR IPSEN PHARMA CÔNG TY TRADE WIND ASIA CTY TNHH HASAN - DERMAPHARM CƠ SỞ ANH ĐÀO CTY CP DƯỢC VIỄN ĐÔNG CTY TNHH DPHẨM VẠN XUÂN CTY DPHẨM HIỆP BÁCH NIÊN CƠ SỞ ĐÔNG DƯỢC TIẾN ĐỨC CÔNG TY TNHH SỐNG KHỎE CTY CP VÀ TM DPHẨM ĐÔNG DƯƠNG CÔNG TY TNHH HIỆP PHONG CTY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW.25 CTY TNHH TẢO THƯƠNG BÍCH ALCON PHARMACEUTICAL ĐÔNG DƯỢC HOA LÂM BOEHRINGER INGELHEIM CTY TNHH DP NHÂN VY CƯỜNG LEO LABARATORIES LIMITED EBEWE PHARMA CTY TNHH DƯỢC PHẨM SAO KIM ASTRAZENECA SINGAPORE PTE., LTD. BERNA BIOTECH GROUP CTY TNHH DP ICA PHARMACEUTICALS CTY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO URGO HEALTHCARE PRODUCTS., LTD EGIS PHARMACEUTICALS PLC NAM TRÂN PHARMA

Công ty Dược phẩm theo tiêu chí Hoạt động xã hội từ thiện
 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG  CTY CP DƯỢC VẬ TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG  MEGA LIFESCIENCES LTD  CTY CP DƯỢC PHẨM TRAPHACO  CTY TNHH TM DƯỢC THUẬN GIA  CTY TNHH DPHẨM THIÊN KHÁNH  BAYER HEALTHCARE  CTY CP DPHẨM 2/9 - NADYPHAR  CTY CP HÓA - DPHẨM MEKOPHAR  CTY CP XNK Y Tế DOMESCO  CTY TNHH DPHẨM NATA - HOA LINH  TẬP ĐOÀN Y DƯỢC BẢO LONG  ROHTO MENTHOLATUM  CTY CP DƯỢC PHẨM ĐÔNG DƯỢC 5  CÔNG TY CỔ PHẦN SPM  CTY DƯỢC - TRANG TBYT BÌNH ĐỊNH  CTY CP DPHẨM DƯỢC LIỆU PHARMEDIC  CÔNG TY DƯỢC PHẨM OPV  CTY CP DPHẨM BẾN TRE - BEPHARCO  CTY DƯỢC PHẨM ĐÔNG Á  CTY CP TM DPHẨM QUANG MINH  CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA  CTY CP DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ  TASLY THIÊN TÂN TRUNG QUỐC  TENAMYD CANADA  CTY CP DƯỢC PHẨM KHANG MINH  CTY CP DƯỢC PHẨM CẦN GIỜ  UNITED PHARMA (VIỆT NAM) INC  CTY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY  CTY DP VÀ SINH HỌC YT MEBIPHAR  CTY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ  CTY CP DƯỢC PHẨM T. Ư VIDIPHA  CTY CP DPHẨM VN - AMPHARCO  CTY CP DƯỢC PHẨM HÀ NAM  CTY CPSX–TM DƯỢC PHẨM ĐÔNG NAM  CTY CP DƯỢC LÂM ĐỒNG-LADOPHAR  CTY LIÊN DOANH BV PHARMA  CTY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC  CTY TNHH DƯỢC PHẨM ÍCH NHÂN  CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH  JANSSEN-CILAG  AUSTRAPHARM VIỆT NAM  CTY CỔ PHẦN PYMEPHARCO  CÔNG TY CỔ PHẦN MERAP  DƯỢC PHẨM GLAXOSMITHKLINE  CTY TNHH DƯỢC PHẨM Á ÂU  CTY DƯỢC PHẨM TUỆ LINH  CTY TNHH GOOD HEALTH VIET NAM  RANBAXY LABORATORIES LIMITED  CTY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM  CTY TNHH BÍCH PHỤNG Á CHÂU  ĐÔNG NAM DƯỢC TRƯỜNG SƠN  VPĐD GEDEON RICHTER  CTY CP DƯỢC - VTYT NGHỆ AN  CTY CP DPHẨM TW2 – DOPHARMA  CÔNG TY TNHH SỐNG KHỎE  CÔNG TY NAM DƯỢC  CTY VẮCXIN & SINH PHẨM SỐ 1  CTY TNHH DPHẨM NGỌC CHÂU  CTY CP DƯỢC PHẨM VIỆT ĐỨC  CÔNG TY TNHH GIAI CẢNH  CTY TNHH DƯỢC PHẨM ANH MỸ  CTY TNHH TM DPHẨM TRANG LY  CTY ĐÔNG Y HỌC BẢO LÂM  CTY GOLDENEGG VIET NAM  CTY DPHẨM HIỆP BÁCH NIÊN  CTY TNHH THƯƠNG MẠI MINH LÝ  LABORATORIES GALDERMA  SANOFI - AVENTIS VIET NAM  CTY TNHH DPHẨM BÌNH NGUYÊN  BRISTOL-MYERS SQUIBB  ZUELLIG PHARMA VIETNAM LTD  CTY TNHH TẢO THƯƠNG BÍCH  CTY TNHH DP SINPOONG DAEWOO  CƠ SỞ ANH ĐÀO  CÔNG TY TNHH DƯƠNG PHONG  CTY TNHH DPHẨM VẠN XUÂN  BERNA BIOTECH GROUP  CƠ SỞ ĐÔNG DƯỢC TIẾN ĐỨC  CTY DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA  CÔNG TY LD TNHH STADA  CTY CP VÀ TM DPHẨM ĐÔNG DƯƠNG  CTY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW.25  ĐÔNG DƯỢC HOA LÂM  CTY CP DƯỢC VIỄN ĐÔNG  EBEWE PHARMA  ROUSSEL VIET NAM  CTY TNHH DƯỢC PHẨM SAO KIM  CÔNG TY CP SAO THÁI DƯƠNG  BEAUFOUR IPSEN PHARMA  CTY CP DƯỢC TW FORIPHARM  CÔNG TY TRADE WIND ASIA  CTY TNHH DP ICA PHARMACEUTICALS  APOTEX INCORPORATION  CÔNG TY XUÂN TRANG  CTY CP DƯỢC PHẨM QUẢNG BÌNH  URGO HEALTHCARE PRODUCTS., LTD  EGIS PHARMACEUTICALS PLC  VPĐD TEDIS
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG CTY CP DƯỢC VẬ TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG MEGA LIFESCIENCES LTD CTY CP DƯỢC PHẨM TRAPHACO CTY TNHH TM DƯỢC THUẬN GIA CTY TNHH DPHẨM THIÊN KHÁNH BAYER HEALTHCARE CTY CP DPHẨM 2/9 - NADYPHAR CTY CP HÓA - DPHẨM MEKOPHAR CTY CP XNK Y Tế DOMESCO CTY TNHH DPHẨM NATA - HOA LINH TẬP ĐOÀN Y DƯỢC BẢO LONG ROHTO MENTHOLATUM CTY CP DƯỢC PHẨM ĐÔNG DƯỢC 5 CÔNG TY CỔ PHẦN SPM CTY DƯỢC - TRANG TBYT BÌNH ĐỊNH CTY CP DPHẨM DƯỢC LIỆU PHARMEDIC CÔNG TY DƯỢC PHẨM OPV CTY CP DPHẨM BẾN TRE - BEPHARCO CTY DƯỢC PHẨM ĐÔNG Á CTY CP TM DPHẨM QUANG MINH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA CTY CP DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ TASLY THIÊN TÂN TRUNG QUỐC TENAMYD CANADA CTY CP DƯỢC PHẨM KHANG MINH CTY CP DƯỢC PHẨM CẦN GIỜ UNITED PHARMA (VIỆT NAM) INC CTY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY CTY DP VÀ SINH HỌC YT MEBIPHAR CTY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ CTY CP DƯỢC PHẨM T. Ư VIDIPHA CTY CP DPHẨM VN - AMPHARCO CTY CP DƯỢC PHẨM HÀ NAM CTY CPSX–TM DƯỢC PHẨM ĐÔNG NAM CTY CP DƯỢC LÂM ĐỒNG-LADOPHAR CTY LIÊN DOANH BV PHARMA CTY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC CTY TNHH DƯỢC PHẨM ÍCH NHÂN CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH JANSSEN-CILAG AUSTRAPHARM VIỆT NAM CTY CỔ PHẦN PYMEPHARCO CÔNG TY CỔ PHẦN MERAP DƯỢC PHẨM GLAXOSMITHKLINE CTY TNHH DƯỢC PHẨM Á ÂU CTY DƯỢC PHẨM TUỆ LINH CTY TNHH GOOD HEALTH VIET NAM RANBAXY LABORATORIES LIMITED CTY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM CTY TNHH BÍCH PHỤNG Á CHÂU ĐÔNG NAM DƯỢC TRƯỜNG SƠN VPĐD GEDEON RICHTER CTY CP DƯỢC - VTYT NGHỆ AN CTY CP DPHẨM TW2 – DOPHARMA CÔNG TY TNHH SỐNG KHỎE CÔNG TY NAM DƯỢC CTY VẮCXIN & SINH PHẨM SỐ 1 CTY TNHH DPHẨM NGỌC CHÂU CTY CP DƯỢC PHẨM VIỆT ĐỨC CÔNG TY TNHH GIAI CẢNH CTY TNHH DƯỢC PHẨM ANH MỸ CTY TNHH TM DPHẨM TRANG LY CTY ĐÔNG Y HỌC BẢO LÂM CTY GOLDENEGG VIET NAM CTY DPHẨM HIỆP BÁCH NIÊN CTY TNHH THƯƠNG MẠI MINH LÝ LABORATORIES GALDERMA SANOFI - AVENTIS VIET NAM CTY TNHH DPHẨM BÌNH NGUYÊN BRISTOL-MYERS SQUIBB ZUELLIG PHARMA VIETNAM LTD CTY TNHH TẢO THƯƠNG BÍCH CTY TNHH DP SINPOONG DAEWOO CƠ SỞ ANH ĐÀO CÔNG TY TNHH DƯƠNG PHONG CTY TNHH DPHẨM VẠN XUÂN BERNA BIOTECH GROUP CƠ SỞ ĐÔNG DƯỢC TIẾN ĐỨC CTY DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA CÔNG TY LD TNHH STADA CTY CP VÀ TM DPHẨM ĐÔNG DƯƠNG CTY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW.25 ĐÔNG DƯỢC HOA LÂM CTY CP DƯỢC VIỄN ĐÔNG EBEWE PHARMA ROUSSEL VIET NAM CTY TNHH DƯỢC PHẨM SAO KIM CÔNG TY CP SAO THÁI DƯƠNG BEAUFOUR IPSEN PHARMA CTY CP DƯỢC TW FORIPHARM CÔNG TY TRADE WIND ASIA CTY TNHH DP ICA PHARMACEUTICALS APOTEX INCORPORATION CÔNG TY XUÂN TRANG CTY CP DƯỢC PHẨM QUẢNG BÌNH URGO HEALTHCARE PRODUCTS., LTD EGIS PHARMACEUTICALS PLC VPĐD TEDIS

Công ty Dược phẩm theo tiêu chí Sản phẩm của Công ty theo bạn là phù hợp nhất với bạn.
 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG  MEGA LIFESCIENCES LTD  CTY CP DƯỢC VẬ TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG  CTY CP DƯỢC PHẨM TRAPHACO  CTY TNHH DPHẨM THIÊN KHÁNH  BAYER HEALTHCARE  CTY TNHH TM DƯỢC THUẬN GIA  CTY CP DƯỢC PHẨM ĐÔNG DƯỢC 5  ROHTO MENTHOLATUM  CTY TNHH DPHẨM NATA - HOA LINH  TẬP ĐOÀN Y DƯỢC BẢO LONG  CTY CP DƯỢC PHẨM VIỆT ĐỨC  CÔNG TY CỔ PHẦN SPM  CTY CP DPHẨM 2/9 - NADYPHAR  CTY CP HÓA - DPHẨM MEKOPHAR  CTY DƯỢC - TRANG TBYT BÌNH ĐỊNH  CTY CP XNK Y Tế DOMESCO  CTY CP TM DPHẨM QUANG MINH  CTY CP DPHẨM DƯỢC LIỆU PHARMEDIC  CÔNG TY DƯỢC PHẨM OPV  CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA  CTY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC  CTY LIÊN DOANH BV PHARMA  CTY DƯỢC PHẨM ĐÔNG Á  TASLY THIÊN TÂN TRUNG QUỐC  CTY CP DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ  CTY CP DƯỢC LÂM ĐỒNG-LADOPHAR  CTY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY  AUSTRAPHARM VIỆT NAM  CTY CP DƯỢC PHẨM T. Ư VIDIPHA  CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH  CTY CP DPHẨM BẾN TRE - BEPHARCO  CTY TNHH DPHẨM NGỌC CHÂU  CTY CP DƯỢC PHẨM KHANG MINH  CTY TNHH DP SINPOONG DAEWOO  CTY DP VÀ SINH HỌC YT MEBIPHAR  CTY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM  CTY CP DƯỢC PHẨM CẦN GIỜ  CTY TNHH THƯƠNG MẠI MINH LÝ  CTY CP DƯỢC PHẨM HÀ NAM  CTY TNHH DƯỢC PHẨM Á ÂU  DƯỢC PHẨM GLAXOSMITHKLINE  UNITED PHARMA (VIỆT NAM) INC  SANOFI - AVENTIS VIET NAM  CTY ĐÔNG Y HỌC BẢO LÂM  CTY CỔ PHẦN PYMEPHARCO  JANSSEN-CILAG  TENAMYD CANADA  CÔNG TY CỔ PHẦN MERAP  CTY CPSX–TM DƯỢC PHẨM ĐÔNG NAM  CTY CP DPHẨM VN - AMPHARCO  CTY TNHH GOOD HEALTH VIET NAM  CTY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ  CTY GOLDENEGG VIET NAM  CTY DƯỢC PHẨM TUỆ LINH  CTY TNHH DPHẨM BÌNH NGUYÊN  CTY TNHH HASAN - DERMAPHARM  VPĐD TEDIS  CÔNG TY TNHH GIAI CẢNH  CTY TNHH TM DPHẨM TRANG LY  VPĐD GEDEON RICHTER  CTY TNHH DƯỢC PHẨM ANH MỸ  LEO LABARATORIES LIMITED  CTY TNHH DƯỢC PHẨM ÍCH NHÂN  CTY TNHH BÍCH PHỤNG Á CHÂU  ZUELLIG PHARMA VIETNAM LTD  BRISTOL-MYERS SQUIBB  CÔNG TY XUÂN TRANG  CTY CP DPHẨM TW2 – DOPHARMA  CÔNG TY LD TNHH STADA  CTY DPHẨM HIỆP BÁCH NIÊN  CTY VẮCXIN & SINH PHẨM SỐ 1  CTY CP DƯỢC - VTYT NGHỆ AN  CTY CP DƯỢC PHẨM QUẢNG BÌNH  CTY TNHH DPHẨM FITOPHARMA  ĐÔNG NAM DƯỢC TRƯỜNG SƠN  CÔNG TY TRADE WIND ASIA  CTY TNHH SX & TM VẠN THỌ  CÔNG TY NAM DƯỢC  CƠ SỞ ĐÔNG DƯỢC TIẾN ĐỨC  RANBAXY LABORATORIES LIMITED  CTY DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I  NAM TRÂN PHARMA  BEAUFOUR IPSEN PHARMA  CTY CP DƯỢC VIỄN ĐÔNG  BERNA BIOTECH GROUP  CÔNG TY TNHH DƯƠNG PHONG  LABORATORIES GALDERMA  CTY TNHH DP ICA PHARMACEUTICALS  CTY CP DƯỢC PHẨM YÊN BÁI  CTY CP DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ ĐĂKLĂK  ROUSSEL VIET NAM  CÔNG TY CP SAO THÁI DƯƠNG  URGO HEALTHCARE PRODUCTS., LTD  EGIS PHARMACEUTICALS PLC  CƠ SỞ ANH ĐÀO  CTY TNHH DV SỨC KHỎE MỚI  CTY TNHH DPHẨM VẠN XUÂN  CTY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV PHARM  CTY CP DƯỢC TW MEDIPLANTEX  CTY DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA  CÔNG TY TNHH SỐNG KHỎE  CTY TNHH DƯỢC PHẨM TATRA  CTY CP VÀ TM DPHẨM ĐÔNG DƯƠNG  CTY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW.25  ALCON PHARMACEUTICAL  ĐÔNG DƯỢC HOA LÂM  CTY TNHH TẢO THƯƠNG BÍCH  BOEHRINGER INGELHEIM  EBEWE PHARMA  CTY CP DƯỢC PHẨM CỬU LONG  CTY TNHH DƯỢC PHẨM SAO KIM  VPDĐ NOVARTIS PHARMA  UCB VIETNAM RRO  ACI PHARM INC  CTY CP DƯỢC TW FORIPHARM  CTY CP DPHẨM TRƯỜNG THỌ  VPDĐ GALIEN IMPORT - EXPORT  THAI NAKORN PATANA  CTY CP DƯỢC PHẨM SÓC TRĂNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG MEGA LIFESCIENCES LTD CTY CP DƯỢC VẬ TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG CTY CP DƯỢC PHẨM TRAPHACO CTY TNHH DPHẨM THIÊN KHÁNH BAYER HEALTHCARE CTY TNHH TM DƯỢC THUẬN GIA CTY CP DƯỢC PHẨM ĐÔNG DƯỢC 5 ROHTO MENTHOLATUM CTY TNHH DPHẨM NATA - HOA LINH TẬP ĐOÀN Y DƯỢC BẢO LONG CTY CP DƯỢC PHẨM VIỆT ĐỨC CÔNG TY CỔ PHẦN SPM CTY CP DPHẨM 2/9 - NADYPHAR CTY CP HÓA - DPHẨM MEKOPHAR CTY DƯỢC - TRANG TBYT BÌNH ĐỊNH CTY CP XNK Y Tế DOMESCO CTY CP TM DPHẨM QUANG MINH CTY CP DPHẨM DƯỢC LIỆU PHARMEDIC CÔNG TY DƯỢC PHẨM OPV CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA CTY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC CTY LIÊN DOANH BV PHARMA CTY DƯỢC PHẨM ĐÔNG Á TASLY THIÊN TÂN TRUNG QUỐC CTY CP DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ CTY CP DƯỢC LÂM ĐỒNG-LADOPHAR CTY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY AUSTRAPHARM VIỆT NAM CTY CP DƯỢC PHẨM T. Ư VIDIPHA CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH CTY CP DPHẨM BẾN TRE - BEPHARCO CTY TNHH DPHẨM NGỌC CHÂU CTY CP DƯỢC PHẨM KHANG MINH CTY TNHH DP SINPOONG DAEWOO CTY DP VÀ SINH HỌC YT MEBIPHAR CTY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM CTY CP DƯỢC PHẨM CẦN GIỜ CTY TNHH THƯƠNG MẠI MINH LÝ CTY CP DƯỢC PHẨM HÀ NAM CTY TNHH DƯỢC PHẨM Á ÂU DƯỢC PHẨM GLAXOSMITHKLINE UNITED PHARMA (VIỆT NAM) INC SANOFI - AVENTIS VIET NAM CTY ĐÔNG Y HỌC BẢO LÂM CTY CỔ PHẦN PYMEPHARCO JANSSEN-CILAG TENAMYD CANADA CÔNG TY CỔ PHẦN MERAP CTY CPSX–TM DƯỢC PHẨM ĐÔNG NAM CTY CP DPHẨM VN - AMPHARCO CTY TNHH GOOD HEALTH VIET NAM CTY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ CTY GOLDENEGG VIET NAM CTY DƯỢC PHẨM TUỆ LINH CTY TNHH DPHẨM BÌNH NGUYÊN CTY TNHH HASAN - DERMAPHARM VPĐD TEDIS CÔNG TY TNHH GIAI CẢNH CTY TNHH TM DPHẨM TRANG LY VPĐD GEDEON RICHTER CTY TNHH DƯỢC PHẨM ANH MỸ LEO LABARATORIES LIMITED CTY TNHH DƯỢC PHẨM ÍCH NHÂN CTY TNHH BÍCH PHỤNG Á CHÂU ZUELLIG PHARMA VIETNAM LTD BRISTOL-MYERS SQUIBB CÔNG TY XUÂN TRANG CTY CP DPHẨM TW2 – DOPHARMA CÔNG TY LD TNHH STADA CTY DPHẨM HIỆP BÁCH NIÊN CTY VẮCXIN & SINH PHẨM SỐ 1 CTY CP DƯỢC - VTYT NGHỆ AN CTY CP DƯỢC PHẨM QUẢNG BÌNH CTY TNHH DPHẨM FITOPHARMA ĐÔNG NAM DƯỢC TRƯỜNG SƠN CÔNG TY TRADE WIND ASIA CTY TNHH SX & TM VẠN THỌ CÔNG TY NAM DƯỢC CƠ SỞ ĐÔNG DƯỢC TIẾN ĐỨC RANBAXY LABORATORIES LIMITED CTY DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I NAM TRÂN PHARMA BEAUFOUR IPSEN PHARMA CTY CP DƯỢC VIỄN ĐÔNG BERNA BIOTECH GROUP CÔNG TY TNHH DƯƠNG PHONG LABORATORIES GALDERMA CTY TNHH DP ICA PHARMACEUTICALS CTY CP DƯỢC PHẨM YÊN BÁI CTY CP DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ ĐĂKLĂK ROUSSEL VIET NAM CÔNG TY CP SAO THÁI DƯƠNG URGO HEALTHCARE PRODUCTS., LTD EGIS PHARMACEUTICALS PLC CƠ SỞ ANH ĐÀO CTY TNHH DV SỨC KHỎE MỚI CTY TNHH DPHẨM VẠN XUÂN CTY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV PHARM CTY CP DƯỢC TW MEDIPLANTEX CTY DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA CÔNG TY TNHH SỐNG KHỎE CTY TNHH DƯỢC PHẨM TATRA CTY CP VÀ TM DPHẨM ĐÔNG DƯƠNG CTY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW.25 ALCON PHARMACEUTICAL ĐÔNG DƯỢC HOA LÂM CTY TNHH TẢO THƯƠNG BÍCH BOEHRINGER INGELHEIM EBEWE PHARMA CTY CP DƯỢC PHẨM CỬU LONG CTY TNHH DƯỢC PHẨM SAO KIM VPDĐ NOVARTIS PHARMA UCB VIETNAM RRO ACI PHARM INC CTY CP DƯỢC TW FORIPHARM CTY CP DPHẨM TRƯỜNG THỌ VPDĐ GALIEN IMPORT - EXPORT THAI NAKORN PATANA CTY CP DƯỢC PHẨM SÓC TRĂNG

 
 
Tin sức khỏe
» Cơ hội mới cho bệnh nhân phổi tắc nghẽn mạn tính
» Nguy cơ bệnh tiểu đường từ thịt
» Bổ sung 80 tỉ đồng cho phòng chống dịch bệnh
» Sự thật về rụng tóc và hói đầu
» Vô sinh nam
» Phát động 'Tháng hành động vì chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm'
» Ăn trứng bảo vệ sức khỏe thai phụ
» Các biện pháp phòng chống dịch bệnh sởi
» Lập khu điều trị riêng cho bệnh nhân sởi
» Teo cơ, liệt vì... đau xóc hông
Hỏi đáp
mình xin hỏi là, năm nay mình 21 tuổi, tới kỳ kinh nguyệt xong mình thấy sưng 1 cực nhỏ ở bên trong không phải trong âm đạo mà ở bên trái phần ở giữa đó. liệu mình có bị sao không. 3 hôm đầu thì hơi đau, giờ thì hết đau rồi thứ 2 lad, khi mình vs bằng dung dịch vệ sinh phụ nữ dạ hương xong thì mình thấy hơi lạnh bên trong, như vậy có phải là mình bị rách màng trinh rồi không
năm nay em 21tuổi, nhưng vòng1 chậm phát triển nên em rất tự ti, xin bs chỉ giúp em nên làm gì. tập những động tác gì và ăn ưống ntn?
e đã có gia đình rồi mấy tháng gần đây e k có bệnh nhưng e đã thử que thì k thấy có bầu nhưng hàng tháng ngực e cứ đau và ra huyết trắng rất nhiều. từ nhỏ e bị chảy máu cam nhưng có thời gian e đã hết tự nhiên bây giờ lại bị lại(1 ngày chảy 1 lần) k biết e có bệnh gì k ?
em bị ngứa bên ngoài âm đạo đã lâu và có nhiều huyết trắng nhưng không có mùi hôi, em đã đi khám bác sĩ đã cho em thuốc đặt bên trong âm đạo và thuốc rửa âm đạo nhưng vẫn không hết ngứa. xin hướng dẫn cho em dùng thuốc gì để trị hết ngứa âm đạo
XIn chào chương trình, em là cô gái năm nay em 21 tuổi, ngày trước em có bị mụn, nhưng đã khỏi tới 85% được hơn 1 năm trước, nhưng sau đó mấy tháng, tức cách đây 1 năm e lại bị lại và em cũng đã uống rất nhiều thuốc bắc, nam, tây, e có đến bệnh viện Bạch Mai khám và uống nhưng không khỏi, tới bây giờ thì cơ bản cũng đã bớt, nhưng e bị vướng vào cũng như các bạn khác hay bị đó là sẹo và thâm, e cũng đã thay đổi chế độ ăn uống từ khi bị và dùng những thức ăn có lợi cho gan và da,e cũng thử các bài thuốc dân gian bôi ngoài da: nghệ, chanh, dưa leo, dầu oliu...nhưng mà cũng không có tác dụng. vậy e gửi câu hỏi tới chương trình mong các chuyên gia và bác sĩ giúp em với ạ, em cũng đang là sinh viên nên hoàn cảnh gia đình cũng khó khăn. bác sĩ có thể giúp em chữa mà đỡ tốn kém được không ạ, em xin chân thành cảm ơn ạ.
Tôi bị ngứa âm đạo và khí hư có mùi rất hôi thì tôi phải uống loại thuốc gì và rửa loại thuốc nào thì hết ngứa.?
mẹ tôi bị bệnh viêm phế quản bác sĩ có cách nào để chữa cho mẹ tôi khỏi bệnh ko
 
Thống kê: Sản phẩm: 2.698   Nhóm thuốc: 267   Doanh nghiệp: 164   Đóng góp: 82.000.000 VND   Lượt truy cập: 55.270.137   Số người Online: 108
Mọi thông tin về thuốc chỉ mang tính chất tham khảo, Bất kỳ việc sử dụng thuốc phải tuân theo chỉ định của bác sĩ, không được tự ý điều trị dựa trên các thông tin này.
Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào xảy ra do tự ý dùng thuốc dựa theo những thông tin trên camnangthuoc.vn